Ana Sayfa - Kangal Forum
Kangalın Kökeni - Yazdırılabilir Sürüm

+- Ana Sayfa - Kangal Forum (http://www.trkangal.com)
+-- Forum: KANGAL - Forum (/forum-kangal-forum-6.html)
+--- Forum: Genel Konular (/forum-genel-konular-17.html)
+--- Konu: Kangalın Kökeni (/konu-kangalin-kokeni-10194.html)

1 2 3


Kangalın Kökeni - ByTiLki17 - 01-04-2011 21:58

Kökeni

Kangal köpeği’nin kökeni hakkında “rivayet” sayılabilecek bazı görüşler vardır. Ancak, 11 Temmuz 2003′te düzenlenen I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu’nun sonuç bildirisinde, “büyük Türk göçleri sırasında Türkistan’dan Anadolu’ya getirilen bir köpek ırkı olduğu” kabul edilmiştir.

Kangal ilçesine de adını verdiği düşünülen, Orta Asya’dan göç eden “Kanglı (Kangar)” Türk boyunun, göç ederken bu köpek ırkını da getirdiği düşünülmektedir. Orhan Yılmaz, “Kangal Köpeği / Tarihi-Tanıtımı-Yetiştirilmesi-Islahı” adlı kitabında “Kanglı” Türk boyunun Orta Asya’dan göç ederken yanlarında üç şeyi getirdiklerinden bahseder; bunların at, it ve koyun olduğunu söyler. Kangalların, bu boyun göç sırasında getirdiği bir ırk olduğunu kaydeder.

İlk rivayete göre, Hint Mihracesi tarafından Osmanlı padişahına bir köpek hediye edilir. Bu padişah muhtemelen Yavuz Sultan Selim’dir. Hediye edilen köpek Kangal’ın Deliktaş köyü yakınlarında kaybolur. Köpek, tüm aramalara rağmen bulunamaz. Kangal köpeğinin, bu kaybolan köpekten türediği şeklindeki rivayete göre, Kangal köpeği’nin kökeni Hindistan’dır.

Diğer bir rivayet ise, Kangal köpeği’nin kökeninin Anadolu olduğunu söyler. Eski Anadolu uygarlıklarının vahşi hayvanlardan korunmak için, “aslan gibi güçlü” ve iri yarı olan bu köpekleri kullandıkları söylenmektedir.

kangall Kangal köpegi ve kökeni hakkında..

Evliya Çelebi de, Seyahatnâme’sinde Kangal Köpekleri’nden bahseder. O da, bu köpeklerin “aslan kadar güçlü” ve cüsseli olduğunu yazmaktadır. Doğan Kartay, hem “Türk Çoban Köpeği Kangal” kitabında hem de I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu’nda sunduğu bildiride, Kangalların, Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından hem askeri işlerde hem de savaşlarda kullanıldığından bahsetmektedir. Kartay’ın bildirisinde, Romalılarda “aslan” sözcüğünün karşılığı olan “Samson” kelimesinin, Türkçe’ye “Samsun” olarak yerleştiği ve Kangalların aslana benzetildiği için Kangalları kullanan birliğe “Samsoncular” denildiğini söylemektedir.

kangalll Kangal köpegi ve kökeni hakkında..

Özellikleri ve kullanım alanları

Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar. Kangal köpeğinin en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar. Dünyada kurt boğabilen tek köpek ırkıdır.

kangal2 Kangal köpegi ve kökeni hakkında..

Kangal köpekleri, örnek olarak Namibya’da, Alman çoban köpeklerinden daha üstün koruyucu yeteneklere sahip oldukları için, yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kulanılırlar.

Hiç çekinmeden bir ayıya saldıracak kadar cesur, bir pumayı, domuzu öldürecek kadar güçlüdür. Afrika’da manda sürülerini çitalardan, sırtlanlardan ve hatta aslanlardan korumak için kullanılmaktadır. Bilinen en güçlü köpek ırkıdır.


RE: Kangalın Kökeni - CANER - 02-04-2011 00:26

paylaşım için tşk


RE: Kangalın Kökeni - KOÇOĞLU - 02-04-2011 02:46

güzel bilgi teşekkürler.


RE: Kangalın Kökeni - Reflex - 02-04-2011 10:26

Yukarıda bir sürü yanlıs bilgi var.


RE: Kangalın Kökeni - ByTiLki17 - 02-04-2011 15:01

önemli deil yanlış bilgisi nerdeki


RE: Kangalın Kökeni - Reflex - 02-04-2011 20:37

Önemli olmaz olur mu. Burada bir cok genc insan var, en basta ögrenildigi gibi gider. Bir kac örnek vereyim.

Alıntı: Diğer bir rivayet ise, Kangal köpeği’nin kökeninin Anadolu olduğunu söyler. Eski Anadolu uygarlıklarının vahşi hayvanlardan korunmak için, “aslan gibi güçlü” ve iri yarı olan bu köpekleri kullandıkları söylenmektedir.

Evliya Çelebi de, Seyahatnâme’sinde Kangal Köpekleri’nden bahseder. O da, bu köpeklerin “aslan kadar güçlü” ve cüsseli olduğunu yazmaktadır. Doğan Kartay, hem “Türk Çoban Köpeği Kangal” kitabında hem de I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu’nda sunduğu bildiride, Kangalların, Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından hem askeri işlerde hem de savaşlarda kullanıldığından bahsetmektedir. Kartay’ın bildirisinde, Romalılarda “aslan” sözcüğünün karşılığı olan “Samson” kelimesinin, Türkçe’ye “Samsun” olarak yerleştiği ve Kangalların aslana benzetildiği için Kangalları kullanan birliğe “Samsoncular” denildiğini söylemektedir.

Kangal köpekleri kurtcul sürü köpekleridir. Burada bahsi gecen iri yapı, cüsseli, aslanlara benzeyen köpekler mastif kanından yoksun ve geneli Dogu Anadolu, Güneydogu Anadolu ve Egedeki malaklı olmayan fakat iri kemikli ve cüsseli coban köpekleridir.

Eski Kangallar denince akla hemen asırı büyük heybetli Kangallar gelsede, isin aslı kurtcul Kangalların fiziki olarak cevikligi ve de hızı bir arada barındıracak nitelikte bir vücut yapısına sahip olmasıdır. Bu yüzden fazla iri köpleklerin kurtcul niteligi tasıması oldukça zordur.

Kangal köpeklerinin ayak bileklerine bakarsanız oldukca ince yapıdadır. Bu da Kangalların orman yasamında daha esnek ve güvenli bir sekilde yürümesi ve kosmasını saglıyor. Orman tabanına uyum saglayamayacak kadar kaba ve kalın bir bilek yapısına sahip olan köpeklerde kurtcul bir yapıya sahip olsalar bile gerek takip ve gereksede alana uyum saglamada zorluklar yasayacagı asikardır. Alana uyum saglayamayacak yapıda bir bilek yapısına sahip olan bir Kangalın ise kurdu kovalaması ve dövüş anında hamle yapması cok zordur. Kurtcul bir Kangalın ayakları ve bilekleri çok esnek ve de hızlı olmalıdır. Kurtlar gırtlaktan ziyade köpeklerin ayak bileklerine yaptıkları hamlelerle zarar vererek köpekleri egale ederler. Bu durumda kurtcul bir Kangalda ince bilek yapısı büyük bir avantajdır; zira çok hızlı hareketlerle darbe almakta koruması ve akabinde vücuduna sürekli farklı noktalardan destek vererek dinamik bir yapıda kurt ile bogusmasını saglar.

Alıntı: Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar. Kangal köpeğinin en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar. Dünyada kurt boğabilen tek köpek ırkıdır.

Külliyen yalan. Tibet ve Türkmen köpeklerinden tut Balkanlardaki Sarplaninaclara kadar kurtu basarılı bir sekilde bogabilen bir cok coban ırkı vardır. Aksi halde "coban ırkı" olamazlar.

Alıntı: Kangal köpekleri, örnek olarak Namibya’da, Alman çoban köpeklerinden daha üstün koruyucu yeteneklere sahip oldukları için, yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kulanılırlar.

Hiç çekinmeden bir ayıya saldıracak kadar cesur, bir pumayı, domuzu öldürecek kadar güçlüdür. Afrika’da manda sürülerini çitalardan, sırtlanlardan ve hatta aslanlardan korumak için kullanılmaktadır. Bilinen en güçlü köpek ırkıdır.

Kim bunu neye ve hangi unsura göre *** ediyor? Ispanyol mastifleri veya esit kilolardaki Bandoglar en az Türk coban köpekleri kadar güclüdür. Ben bunları birebir yasadım. Türk köpeklerimiz dünyanın en güclü köpek ırklarındandır. Fakat en güclüsü diye birsey söz konusu bile olamaz. Zira her iri ırkın güclü ve sert örnekleri olur.


RE: Kangalın Kökeni - ByTiLki17 - 02-04-2011 20:41

dikkat edersen eski anadolu diyo aslanı yatıran tek köpek videoları var biraz izle